Maa-ainessuunnittelu 

• Soranotto- ja Kalliolouhosuunnittelu
• Ympärisöluvat

Toteutamme » Maa-ainessuunnittelu

Meiltä saat soranotto- ja kalliolouhossuunnitelma sekä ympäristölupasuunnitelmat ammattitaidolla.

Käytössämme on maanmittauslaitoksen rajatiedot ja avoin laserkeilausaineisto, joiden pohjalta laadimme paikan päällä tehtyjen GPS-mittausten tukemana maa-ainessuunnitelman sekä laadimme tarvittavat asiakirjat luvanhakuprosessin eteenpäinviemiseksi.

Tarvittaessa, asiakkaan niin halutessa merkkaamme lupa-alueen ja korkotason maastoon ja otamme lupaehdoissa määrätyt pohjavesipinnan korot sekä vesinäytteet.