Rakennuttaminen 

• Projektinjohto
• Kilpailutus
• Pääsuunnittelu
• Valvonta...

Toteutamme » Rakennuttaminen - Projektinjohto

Meiltä saat rakennuttamisen palvelut sekä projektinjohtamisen asunto-, liike- ja teollisuusrakentamisen tarpeisiin niin korjaushankkeissa, kuin uudiskohteissakin.

Tarjoamme palveluitamme myös julkisenrakentamisen kohteisiin kuten tehostetun hoidon yksiköt, päiväkodit, koulut ja ARA-rahoitetut hankkeet.

Toimimme projektissasi ulkoistettuna rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa, tai lisäresurssina tarpeesi mukaan. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään hankkeen alussa.


Mielellään olemme ohjaamassa hankettasi jo aloitusvaiheessa kun:
• Mietitään tilatarpeita
• Etsitään mahdollista rakennuspaikkaa
• Tutkitaan eri rahoitus- ja toteutustapoja
• Valitaan suunnittelijoita

Mitä laajempi rakennushanke on kyseessä, sitä enemmän sopimuksia ja yhteiskunnan asettamia velvoitteita siihen liittyy. Olipa projektisi suuri tai pieni, julkinen tai yksityinen, huolehdimme siitä, että velvollisuutesi tulevat hoidetuksi.
Johdamme ja valvomme projektia takuuvaiheen tehtäviin saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin ja sidosryhmiin, kuten viranomaisiin, suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin.

Rakennuttamistehtäviämme voivat olla:
• Esi- ja hankeselvitys
• Hankesuunnittelu
• Hankkeen aikataulutus
• Suunnittelijoiden kilpailutus ja tilaajan avustaminen valinnassa
• Suunnittelusopimusten laadinta ja suunnittelun ohjaus sekä suunnittelukokousten hoitaminen
• Rakentamisen ohjaus tilaajan edunvalvojana sekä mm. työmaakokousten hoitaminen
• Rakennustöiden valvonta
• Hankkeen vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät
• Takuu- ja haluttaessa käytönaikaiset tarkastukset